หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน lmmunological concepts
  • ฿380.00
  • ฿285.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : Naresuan University Publishing House
  • Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา อู่สุวรรณทิม
  • ISBN : 978-616-426-009-2
  • Language : thai
  • Number of Pages : 192
  • File Size : 12.07 MB

หนังสือเล่มนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะของเซลล์ที่ทำงานร่วมกัน ในระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการทำงานของเซลล์ในร่างกายที่ประกอบด้วยระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดและภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะซึ่งตอบสนองและป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาทำลายร่างกายและป้องกันการเกิดโรค โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงลักษณะและโครงสร้างของแอนติเจนแอนติบอดี การสร้างโมโนโคลนาลแอนติบอดี การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงโรคที่เกี่ยวข้อง กับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เช่น มะเร็งภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตัวเอง ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิคุ้มกันต่อจุลชีพ ดังนั้น จึงเหมาะสมสำหรับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจทบทวนความรู้เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ผู้อ่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ต่อไป

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ มายา อำนาจและการครอบงำ Ebook

฿200.00 ฿150.00

ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย On Theories of Political Science and Public Administration Ebook

฿310.00 ฿233.00

หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน lmmunological concepts Ebook

฿380.00 ฿285.00

สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา Cardiovascular Physiology and Pharmacological Applications Ebook

฿590.00 ฿444.00

สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา Cardiovascular Physiology and Pharmacological Applications Book

฿590.00

หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน lmmunological concepts Book

฿380.00

ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย On Theories of Political Science and Public Administration Book

฿310.00

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ มายา อำนาจและการครอบงำ Book

฿200.00

Tags: หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน lmmunological concepts, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา อู่สุวรรณทิม, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

line