ผศ.รศ. ขอได้แน่แค่ตีโจทย์ให้แตก
  • ฿160.00
  • ฿120.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : Naresuan University Publishing House
  • Author : รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์
  • ISBN : 978-616-426-077-1
  • Language : thai
  • Number of Pages : 114
  • File Size : 1.95 MB

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือแต่เป็นการบอกเล่าประสบการณ์ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย คนหนึ่ง ซึ่งบอกกล่าวถึงวิธีการปฏิบัติที่ไม่ยาก ทำได้จริง และประสบผลสำเร็จจริงแนวทางที่นำเสนอนี้จะถูกหรือผิดไม่มีใครอาจตัดสิน แต่อย่างน้อยก็มีอาจารย์คนหนึ่งทำได้จนเป็นผลสำเร็จ จึงมาเขียนบอกกล่าวเล่าให้ฟัง “จุดหมายหนึ่งจะมีหนทางมากมายให้ไปถึง จงเลือกเดินในเส้นทางที่สั้นที่สุด เพราะเวลามีค่ายิ่ง”

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ผศ.รศ. ขอได้แน่แค่ตีโจทย์ให้แตก Ebook

฿160.00 ฿120.00

เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953 : การรุกรานจากต่างชาติ การตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยก และสงครามเกาหลี Ebook

฿200.00 ฿150.00

Tags: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, ผศ.รศ. ขอได้แน่แค่ตีโจทย์ให้แตก, รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์, มหาวิทยาลัยนเรศวร

line