อักขรวิธีภาษาเขมร
  • ฿290.00
  • ฿217.50

  • Type : Ebook
  • Publisher : Naresuan University Publishing House
  • Author : รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง
  • ISBN : 978-616-426-075-7
  • Language : thai
  • Number of Pages : 160
  • File Size : 9.36 MB

ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านอักษรศาสตร์มาเป็นเวลาช้านาน หนังสือเล่มนี้นำเสนอการเรียนรู้เกี่ยวกับอักขรวิธีภาษาเขมร ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้ศึกษามองเห็นความใกล้ชิดกันระหว่างทั้งสองประเทศ ทำให้คนไทยได้มีโอกาสในการที่จะ “รู้เขา” ได้เข้าใจ รับรู้ความรู้สึกนึกคิด จิตใจ ทัศนคติ และสังคมของเพื่อนบ้านที่มีผืนแผ่นดินติดต่อกัน เมื่อนำมาประกอบกับการ “รู้เรา” ที่มีอยู่แล้ว ย่อมอำนวยประโยชน์ไม่เพียงแต่เฉพาะทางด้านอักษรศาสตร์ แต่จะเกิดประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ให้แก่ผู้ศึกษาและแก่ประเทศไทยของเราเป็นอย่างยิ่ง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953 : การรุกรานจากต่างชาติ การตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยก และสงครามเกาหลี Ebook

฿200.00 ฿150.00

Tags: มนุษยศาสตร์, รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง, เขมร, อักขรวิธีภาษาเขมร, สำนักพิมพ์มหาวิทยาัลยนเรศวร

line