ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนังจากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเวชสำอาง
  • ฿570.00
  • ฿428.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : Naresuan University Publishing House
  • Author : รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์
  • ISBN : 978-616-426-027-6
  • Language : thai
  • Number of Pages : 522
  • File Size : 45.94 MB

อีบุ๊กเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่คำจำกัดความของเครื่องสำอางและเวชสำอาง การอ้างสรรพคุณ-โครงสร้างของผิวหนังในระดับมหภาคและจุลภาค-การทำงานและการผลิตชีวโมเลกุลที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (biomarkers) โดยเซลล์หลักที่พบในผิวหนัง ได้แก่คีราติโนไซต์ (keratinocyte) เมลาโนไซต์ (melanocyte)และไฟโบรบลาสต์ (fibroblast)และการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอางโดยใช้เซลล์และเนื้อเยื่ผิวหนังเพาะเลี้ยงโดยนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานและการผลิตชีวโมเลกุลจากเซลล์เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ทั้งในแวดวงวิชาการและภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง นำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ผู้แต่ง/ผู้แปล : รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ ISBN : 978-616-426-016-0 ปีพิมพ์ : 1/2560

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา Cardiovascular Physiology and Pharmacological Applications Ebook

฿590.00 ฿444.00

สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา Cardiovascular Physiology and Pharmacological Applications Book

฿590.00

Tags: รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์, ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนังจากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเวชสำอาง, ตัวชี้วัด, เวชสำอาง, มหาวิทยาลัยนเรศวร

line