ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนังจากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเวชสำอาง
  • ฿570.00
  • ฿428.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : Naresuan University Publishing House
  • Author : รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์
  • ISBN : 978-616-426-027-6
  • Language : thai
  • Number of Pages : 522
  • File Size : 45.94 MB

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่คำจำกัดความของเครื่องสำอางและเวชสำอาง การอ้างสรรพคุณโครงสร้างของผิวหนังในระดับมหภาคและจุลภาค-การทำงาน และการผลิตชีวโมเลกุลที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (biomarkers) โดยเซลล์หลัก ที่พบในผิวหนัง ได้แก่ คีราติโนไซต์ (keratinocyte) เมลาโนไซต์ (melanocyte) และไฟโบรบลาสต์-(fibroblast)-และการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอางโดยใช้เซลล์และเนื้อเยื่อผิวหนังเพาะเลี้ยง โดยนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานและการผลิตชีวโมเลกุลจากเซลล์เหล่านี้ มาประยุกต์ใช้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า-หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ทั้งในแวดวงวิชาการ และภาคอุตสาหกรรม-เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง นำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา Cardiovascular Physiology and Pharmacological Applications Ebook

฿590.00 ฿444.00

สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา Cardiovascular Physiology and Pharmacological Applications Book

฿590.00

Tags: รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์, ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนังจากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเวชสำอาง, ตัวชี้วัด, เวชสำอาง, มหาวิทยาลัยนเรศวร

line