เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953 : การรุกรานจากต่างชาติ การตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยก และสงครามเกาหลี
  • ฿200.00

  • Type : Book
  • Publisher : Naresuan University Publishing House
  • Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร อินทะสี
  • ISBN : 978-616-426-126-6
  • Language : thai
  • Number of Pages : 296

ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการณ์ของเกาหลีในยุคอลหม่าน ระหว่างค.ศ. 1864-1953 ที่เกาหลีต้องเผชิญเหตุการณ์สำคัญ ได้แก่ การรุกรานจากต่างชาติการตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยก และสงครามเกาหลีถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการวิเคราะห์ และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกาหลีทั้งสอง รวมทั้งมหาอำนาจที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาถัดมา ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันสำคัญประการหนึ่งว่าการศึกษาเหตุการณ์ในอดีต ย่อมทำให้เห็นความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในช่วงถัดมาอันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ดังข้อสังเกตของนักวิชาการที่ว่าประวัติศาสตร์ถือว่ามีคุณูปการต่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ผศ.รศ. ขอได้แน่แค่ตีโจทย์ให้แตก Ebook

฿160.00 ฿120.00

อักขรวิธีภาษาเขมร Ebook

฿290.00 ฿217.50

อักขรวิธีภาษาเขมร Book

฿290.00

ผศ.รศ. ขอได้แน่แค่ตีโจทย์ให้แตก Book

฿160.00

Tags: เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953 : การรุกรานจากต่างชาติ การตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยก และสงครามเกาหลี, ราชวงศ์โชซอน (Choson Dynasty), มหาวิทยาลัยนเรศวร, วิเชียร อินทะสี

line