สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา Cardiovascular Physiology and Pharmacological Applications
  • ฿590.00

  • Type : Book
  • Publisher : Naresuan University Publishing House
  • Author : รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
  • ISBN : 978-616-426-013-9
  • Language : thai
  • Number of Pages : 499

ร่างกายร่างนี้ คือ โรงละครโรงใหญ่...มีตัวละครมากมาย กระโดดโลดเต้นไปมา... ตามบทบาทขิงตนเองอยู่ตลอดเวลาทุกการแสดงที่เกิดขึ้น ณ โรงละครแห่งนี้ มีเสน่ห์ของศาสตร์ด้าน "สรีรวิทยา" ซ่อนตัวอยู่ศาสตร์ที่สะท้อนกระบวนการแห่งการมีชีวิต ศาสตร์ที่หลายเหตุการณ์ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าศาสตร์ที่ไม่อาจเข้าถึงได้... โดยการอาศัยเพียงความจพเป็นตัวหนังสือ หรือภาพนิ่งเชิงกายวิภาคศาสตร์แต่... ต้องถูกเติมแต่งด้วย "จิตนาการ" ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา รวมกับการคิดวิเคราะห์ทั้งจากเหตุไปสู่ผลและจากผลไปหาเหตุ จึงจะทำให้ความเข้าใจและความประทับใจในศาสตร์ด้านสรีรวิทยาเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง" ขอผู้อ่านจงมีอิสระในการสร้างสรรค์จิตนาการควบคู่ไปกับการอ่านตำราเล่มนี้ - บทที่ 1 บทนำสรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด - บทที่ 2 คุณสมบัติทางไฟฟ้าของหัวใจ - บทที่ 3 คุณสมบัติเชิงกลของหัวใจ - บทที่ 4 สรีรวิทยาของหลอดเลือด - บทที่ 5 การควบคุมการทำงานของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด - บทที่ 6 สรีรวิทยาของหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยพื้นฐาน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน lmmunological concepts Ebook

฿380.00 ฿285.00

สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา Cardiovascular Physiology and Pharmacological Applications Ebook

฿590.00 ฿444.00

ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนังจากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเวชสำอาง Ebook

฿570.00 ฿428.00

ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนังจากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเวชสำอาง Book

฿570.00

หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน lmmunological concepts Book

฿380.00

Tags: ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์, วิทยาศาสตร์การแพทย์, สรีรวิทยาระบบหัวใจ, สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

line