ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย On Theories of Political Science and Public Administration
  • ฿310.00

  • Type : Book
  • Publisher : Naresuan University Publishing House
  • Author : บรรณาธิการ: วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และคณะ
  • ISBN : 978-616-426-007-8
  • Language : thai
  • Number of Pages : 33

การเปลี่ยนแปลงของรัฐในรอบกว่าทศวรรษที่ผ่านมา นำมาซึ่งความเป็นพหุนิยม ความซับซ้อน ของการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รวมไปถึง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างมโหฬารมากกว่าที่เราจะทำความเข้าใจ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ มายา อำนาจและการครอบงำ Ebook

฿200.00 ฿150.00

ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย On Theories of Political Science and Public Administration Ebook

฿310.00 ฿233.00

หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน lmmunological concepts Ebook

฿380.00 ฿285.00

หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน lmmunological concepts Book

฿380.00

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ มายา อำนาจและการครอบงำ Book

฿200.00

Tags: อาจารย์วัชรพล, ศุภจักรวัฒนา, คณะ, ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย On Theories of Political Science and Public Administration, สำนักพิมพ์มหาวิทยาัลยนเรศวร

line