ปริทันต์ต้านการติดเชื้อ
  • ฿320.00
  • ฿240.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : Naresuan University Publishing House
  • Author : ดร. ทพญ.อิชยา เยี่ยมวัฒนา
  • ISBN : 978-616-426-095-5
  • Language : thai
  • Number of Pages : 179
  • File Size : 7.04 MB

โรคปริทันต์เป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การสูญเสียฟัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคปริทันต์ คือ จุลชีพก่อโรค บางชนิดที่รวมกันอยู่ในคราบจุลินทรีย์ แนวทางในการรักษาโรควิธีหนึ่ง คือ ปริทันต์บำบัดไร้ศัลยกรรม โดยการลดจำนวนจุลชีพก่อโรคด้วยการใช้ สารเคมีหรือยาต้านจุลชีพ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคปริทันต์ โดยกล่าวถึง โรคปริทันต์ และปริทันต์บำบัดต้านการติดเชื้อ ยาต้านจุลชีพทางระบบในปริทันต์บำบัด ยาต้านจุลชีพเฉพาะที่ในปริทันต์บำบัด ตลอดจนการใช้สารระงับเชื้อในการควบคุมคราบจุลินทรีย์ด้วยสารเคมี หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตทันตแพทย์ ทันตแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป ที่จะนำไปใช้ประกอบการศึกษา นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตลอดจนการดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อการป้องกันและรักษาโรคปริทันต์ ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.อิชยา เยี่ยมวัฒนา ISBN 978-616-426-094-8 ISBN (e-book) 978-616-426-095-5 ปีพิมพ์ : 1/2561

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด Ebook

฿780.00 ฿585.00

ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด Book

฿780.00

Tags: ดร. ทพญ.อิชยา เยี่ยมวัฒนา, โรคฟัน, ปริทันต์, การติดเขื้อปริทันต์, ปริทันต์คืออะไร, โรคปริทันต์

line