• วิจัยเทคโนโลยีการศึกษา
วิจัยเทคโนโลยีการศึกษา
  • ฿290.00
  • ฿218.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : Naresuan University Publishing House
  • Author : รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
  • ISBN : 978-616-426-127-3
  • Language : thai
  • Number of Pages : 230
  • File Size : 7.34 MB

“เมื่อการบูรณาการการวิจัยกับงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ” การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย เทคนิควิธีการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาด้วยการนำการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาจึงมีความสำคัญด้วยเช่นกัน หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาที่เป็นประโยชน์และสำคัญกับการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้และนำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ สำหรับการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานวิชาการต่าง ๆ ได้

Write a review

Please login or register to review

Tags: รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์, วิจัยการศึกษา, วิจัยทางการศึกษา, วิจัยทางเทคโนโลยี, วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา, วิวัฒน์ มีสุวรรณ์, ศูนย์หนังสือจุฬฯ

line