• อนามัยโรงเรียน School Health
อนามัยโรงเรียน School Health
  • ฿250.00
  • ฿188.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : Naresuan University Publishing House
  • Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ โทจำปา
  • ISBN : 978-616-426-134-1
  • Language : thai
  • Number of Pages : 160
  • File Size : 10.34 MB

“สุขภาพกับการศึกษา” เป็นของคู่กัน บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลอนามัยชุมชนจึงมีความสำคัญอย่างมากในการนำกระบวนการ การพยาบาล มาใช้ในงานอนามัยโรงเรียนซึ่งในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระประกอบด้วยแนวคิดงานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พยาบาลชุมชนในงานอนามัยโรงเรียน การตรวจสุขภาพในโรงเรียน การส่งเสริมและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพนักเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การสอนสุขศึกษาในโรงเรียนกระบวนการพยาบาลในงานอนามัยโรงเรียน เนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนจะได้รับการพัฒนาเพื่อผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับเพชรต่อไป

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด Ebook

฿780.00 ฿585.00

Tags: กระบวนการพยาบาลในงานอนามัยโรงเรียน, การตรวจสุขภาพในโรงเรียน, การส่งเสริมและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพนักเรียน, การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน, พยาบาลชุมชนในงานอนามัยโรงเรียน, อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน, อนามัยโรงเรียน, แนวคิดงานอนามัยโรงเรียน, โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ โทจำปา, ebook, bookcaze

line