• ไมโทคอนเดรียและผลของโปรตีนของไวรัสก่อมะเร็ง
ไมโทคอนเดรียและผลของโปรตีนของไวรัสก่อมะเร็ง
  • ฿250.00
  • ฿188.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : Naresuan University Publishing House
  • Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย แสงอำนาจเดช
  • ISBN : 9786164261518
  • Language : thai
  • Number of Pages : 144
  • File Size : 10.55 MB

ไมโทคอนเดรียและผลของโปรตีนของไวรัสก่อมะเร็ง นำเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของไวรัสกับเซลล์เจ้าบ้านหรือโฮสต์ โดยเน้นเรื่องการแทรกแซงการทำงานของไมโทคอนเดรียจากไวรัสบางชนิด เนื้อหาครอบคลุมทั้งลักษณะและคุณสมบัติ หน้าที่และการทำงานตามปกติของไมโทคอนเดรียซึ่งเป็นออร์แกเนลที่สำคัญในเซลล์ร่างกาย โมเลกุลและวิธีการที่ไวรัสใช้ในการแทรกแซง รวมทั้งเรื่องของไวรัสก่อโรคหลายชนิด โดยเฉพาะชนิดที่สามารถแฝงตัวในร่างกายผู้ติดเชื้อ และก่อให้เกิดเนื้องอกหรือมะเร็ง ซึ่งไวรัสบางชนิดสามารถผลิตโปรตีนหลายชนิดที่มีผลรบกวนการทำงานของไมโทคอนเดรีย ความรู้พื้นฐานเหล่านี้จะนำไปสู่แนวทางการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการ รักษาการติดเชื้อไวรัสเหล่านี้ในอนาคต หนังสือเล่มนี้เหมาะกับนิสิต นักศึกษา และนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

Write a review

Please login or register to review

Tags: คุณสมบัติของไมโทคอนเดรีย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย แสงอำนาจเดช, รักษาการติดเชื้อไวรัส, ลักษณะของไมโทคอนเดรีย, ศูนย์หนังสือจุฬาฯ มน, สำนักพิมพ์, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, หน้าที่ของไมโทคอนเดรีย, ไมโทคอนเดรีย, ไมโทคอนเดรียจากไวรัส, ไมโทคอนเดรียและผลของโปรตีนของไวรัสก่อมะเร็ง, ไวรัส, ไวรัสก่อมะเร็ง

line