ทฤษฎีการคำนวณ รูปแบบการคำนวณและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  • ฿230.00
  • ฿173.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : Naresuan University Publishing House
  • Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน
  • ISBN : 978-616-426-090-0
  • Language : thai
  • Number of Pages : 212
  • File Size : 9.77 MB

ทฤษฎีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการปฏิบัติ การศึกษาทฤษฎีการคำนวณจึงมีส่วนสำคัญในการเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป เราจะคิดว่าคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนและมีการทำงานยุ่งยาก ดังนั้นเมื่อต้องการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยเครื่องมือที่ซับซ้อนจึงเป็นเรื่องไม่ง่ายหนังสือเล่มนี้นำเสนอรูปแบบที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนสำหรับการอธิบายการทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการกำหนดวิธีการในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนรวบรวมเนื้อหาเรื่องรูปแบบการคำนวณและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเครื่องสถานะจำกัด นิพจน์พื้นฐาน ไวยากรณ์ที่ไม่มีบริบท เครื่องสถานะจำกัดแบบดันลง และเครื่องจักรทัวร์ริ่ง แต่ละเนื้อหาจะอธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งการพิสูจน์ทฤษฎี ตัวอย่างของปัญหา และแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ทฤษฎีการคำนวณ รูปแบบการคำนวณและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง Ebook

฿230.00 ฿173.00

ทฤษฎีการคำนวณ รูปแบบการคำนวณและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง Book

฿230.00

Tags: การคำนวณ, ทฤษฎีการคำนวณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน, วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ebook, bookcaze

line