การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร: สมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอักเสบ
  • ฿500.00
  • ฿450.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : Naresuan University Publishing House
  • Author : รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.อรสร สารพันโชติวิทยา
  • ISBN : 978-616-426-158-7
  • Language : thai
  • Number of Pages : 422
  • File Size : 38.83 MB

การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรจำเป็นต้องใช้แนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้การใช้สมุนไพร เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้สมุนไพร หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ เรื่องการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร มุ่งเน้นการวิจัยฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และฤทธิ์ต้านอักเสบของสมุนไพร โดยรวบรวมและประมวลความรู้จากหนังสือและตำราต่าง ๆ ตลอดจนบทความและบทความวิจัย จากวารสารต่างประเทศ รวมทั้งผลงานวิจัยของผู้เขียน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิง ด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอักเสบ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา นักวิจัย รวมทั้งผู้สนใจ ด้านสมุนไพรและเภสัชศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการทำวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร

Write a review

Please login or register to review
Related Products
วัสดุชีวภาพ Biomaterials Ebook

฿250.00 ฿225.00

Tags: พัฒนาสมุนไพร, สมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกัน, เภสัชศาสตร์, ebook, bookcaze, nupress

line