วัสดุชีวภาพ Biomaterials
  • ฿250.00

  • Type : Book
  • Publisher : Naresuan University Publishing House
  • Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รอส
  • ISBN : 978-616-426-118-1
  • Language : thai
  • Number of Pages : 208

อธิบายความหมายของ วัสดุชีวภาพ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของวัสดุชีวภาพกับ พลาสติกชีวภาพ พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และ พลาสติก ซึ่งมีความสำคัญต่อการนำไปประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์ทันตกรรมกระดูก และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ เพื่อเรียนรู้แหล่งกำเนิดของวัสดุชีวภาพชนิดต่าง ๆ ประวัติความเป็นมาจากอดีตถึงปัจจุบัน การจำแนกประเภทของวัสดุชีวภาพเช่น พอลิเมอร์ โลหะ และเซรามิก รวมทั้งเทคนิคการขึ้นรูปวัสดุโครงเลี้ยงเซลล์ เช่นอิเล็กโทรสปินนิ่ง การพิมพ์แบบสามมิติ ตลอดจนการวิเคราะห์สมบัติ ด้านสัณฐานวิทยาสมบัติเชิงกล และการทดสอบเซลล์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร: สมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอักเสบ Ebook

฿500.00 ฿450.00

การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร: สมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอักเสบ Book

฿500.00

Tags: Biomaterials, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รอส, พลาสติก, พลาสติกชีวภาพ, พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ, วัสดุชีวภาพ, bookcaze, ebook

line